Open menu
Close menu

My IBD Journey

Stöd för dig med inflammatorisk tarmsjukdom

När man blir diagnostiserad med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD – Inflammatory Bowel Disease) kan det till en början kännas svårt. Men det är oftast fullt möjligt att fortsätta leva ett bra och aktivt liv.

Här får du svar på en rad frågor som du kanske stöter på i ditt dagliga liv med din sjukdom.

Logo