open
Homepage
Choose your language

Välkommen till Janssen With Me

Välkommen till Janssen With Me

Våra initiativ

På Janssen tror vi på att samarbeta med patienter och vårdgivare. Genom att se patienterna som våra partners kan vi förstå hur vi bättre kan möta deras behov och förbättra patientens hälsoresa. Patientengagemang innebär att samarbeta och integrera patientens röst så att vi kan förbättra alla stadier av en patients resa - från det att de börjar få symtom tills efter återhämtning. Tidig och tät kontakt med patienter har långtgående fördelar och vi vet att engagerade patienter bättre kan fatta välgrundade beslut om sin vård.

Pulmonell Arteriell Hypertension

PAH kan drabba vem som helst när som helst i livet. Sjukdomen försämrar livskvaliteten, begränsar vardagen och förkortar livet. Vårt främsta mål är därför att förlänga överlevnaden för dessa patienter men även att förbättra deras livskvalitet.Bild på en hand som håller på axeln
KLL-patient - har du eller någon du känner diagnosen kronisk lymfatisk leukemi?

Via hemsidan KLL-patient.se får du information om diagnos och de vanligaste behandlingarna av KLL. Dessa sidor kan förhoppningsvis ge dig ökad kunskap och fungera som stöd vid frågor och funderingar som kan uppstå kring din, eller anhörigs, KLL-sjukdom.

Bild på ett äldre par tillsammans
MM-info - att leva med multipelt myelom

Har du eller någon du känner fått diagnosen multipelt myelom? På de här sidorna får du information som kan guida dig genom diagnos och behandling. Information så att du kan enklare förstå vad läkare och sjukvårdspersonal pratar om och kunskap som förhoppningsvis underlättar din vardag.

Sprickor med guld i
Bit för bit - vägen ur depression

Bit för bit (Breaking Depression) syftar till att öka medvetenheten om utmaningarna att leva med olika typer av depression.

Flicka som står med utsträckta armar
Leva med ADHD

Här hittar du användbar information om ADHD samt verktyg som kan underlätta vardagen.

Skog och dimma
Leva med schizofreni

Här får du viktig information, goda råd och små praktiska tips som rustar dig för en vardag med schizofreni.

Leva med psoriasis

Psoriasis är en vanlig, kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som kan uppstå i olika former och drabba både hud och leder.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.