Välkommen till Janssen With Me

Våra initiativ

På Janssen tror vi på att samarbeta med patienter och vårdgivare. Genom att se patienterna som våra partners kan vi förstå hur vi bättre kan möta deras behov och förbättra patientens hälsoresa. Patientengagemang innebär att samarbeta och integrera patientens röst så att vi kan förbättra alla stadier av en patients resa - från det att de börjar få symtom tills efter återhämtning. Tidig och tät kontakt med patienter har långtgående fördelar och vi vet att engagerade patienter bättre kan fatta välgrundade beslut om sin vård.

Logo