Välkommen till Janssen With Me

Välkommen till Janssen With Me

Våra initiativ

På Janssen tror vi på att samarbeta med patienter och vårdgivare. Genom att se patienterna som våra partners kan vi förstå hur vi bättre kan möta deras behov och förbättra patientens hälsoresa. Patientengagemang innebär att samarbeta och integrera patientens röst så att vi kan förbättra alla stadier av en patients resa - från det att de börjar få symtom tills efter återhämtning. Tidig och tät kontakt med patienter har långtgående fördelar och vi vet att engagerade patienter bättre kan fatta välgrundade beslut om sin vård.

Pulmonell Arteriell Hypertension

PAH kan drabba vem som helst när som helst i livet. Sjukdomen försämrar livskvaliteten, begränsar vardagen och förkortar livet. Vårt främsta mål är därför att förlänga överlevnaden för dessa patienter men även att förbättra deras livskvalitet.Sprickor med guld i
Bit för bit - vägen ur depression

Bit för bit (Breaking Depression) syftar till att öka medvetenheten om utmaningarna att leva med olika typer av depression.

Flicka som står med utsträckta armar
Leva med ADHD

Här hittar du användbar information om ADHD samt verktyg som kan underlätta vardagen.

Skog och dimma
Leva med schizofreni

Här får du viktig information, goda råd och små praktiska tips som rustar dig för en vardag med schizofreni.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson