My IBD Journey

Stöd för dig med inflammatorisk tarmsjukdom

När man blir diagnostiserad med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD – Inflammatory Bowel Disease) kan det till en början kännas svårt. Men det är oftast fullt möjligt att fortsätta leva ett bra och aktivt liv.

Här får du svar på en rad frågor som du kanske stöter på i ditt dagliga liv med din sjukdom.

Ta reda på mer om IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) refererar vanligtvis till kroniska tillstånd som Crohns sjukdom (CD) eller ulcerös kolit (UC).

Att hantera IBD

Att bli diagnostiserad med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kan kännas överväldigande och förvirrande men det finns många enkla saker du kan göra för att hantera din situation.

Tips

Praktiska råd för patienter, och för familj och andra vänner, med tips om hur man kan leva med IBD.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.