Att leva med ADHD

Att leva med ADHD

Ett liv med ADHD kan innebära utmaningar inom många olika områden i livet – oavsett om man är vuxen, tonåring eller barn.

Idag finns det flera sätt som kan hjälpa till att hantera symtomen. Rätt behandling och dagliga rutiner kan förbättra situationen både i skolan, på arbetet och i sociala situationer. Läs mer om hur man kan ta tillvara på sin fulla potential vid ADHD under Behandling.

Tänk på

För den som har ADHD är det viktigt med kontinuitet och bra rutiner. Det är en god idé att bygga upp det man gör varje dag på ett strukturerat vis. Längre ner på sidan hittar du ett väldigt översiktligt sätt att schemalägga de vanligaste aktiviteterna. Du kan också använda våra praktiska webbscheman.

Tips för föräldrar
Pojke i gräset med en pilbåge
Tips för lärare

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.