Prata om ADHD i familjen

ADHD och skolan

Eftersom ADHD-beteende många gånger anses oacceptabelt i vårt samhälle, drabbas många barn med ADHD till slut av väldigt låg självkänsla och kan få begränsade sociala färdigheter. För att hjälpa dessa barn att få en känsla av värde och känna stolthet över sina prestationer krävs ett lagarbete. Laget bör omfatta barnet, föräldrar, lärare och vårdgivare.

Lärarens roll är central

De flesta klasser har en eller flera elever med ADHD-symtom. Därför är lärarens roll oerhört viktig för att upprätthålla en lugn och god studiemiljö i klassrummet. Här finns en mängd tips och goda råd till dig som är lärare.

5 sätt att förbättra elevens självkänsla

1

Övervaka och fostra på ett lugnt sätt.

2

Ge uppmuntran.

3

Belöna mer än du kritiserar.

4

Beröm omedelbart allt gott uppförande och alla goda prestationer.

5

Hitta sätt att uppmuntra barnet.

Tips för lärare

Tipsen på den här sidan är en del av serien med läraranteckningar som skapades som ett resultat av samarbetsprojektet Sid Richardson Fellow School - University Collaborative Project, Texas A&M University-Corpus Christi och Corpus Christi Independent School District. Den utformades för att hjälpa lärare att hantera barn med ADHD i klassrummet.

“Uppmuntra föräldrarna att skapa en liknande studieplats hemma, med fasta tider och rutiner för studier och att de granskar avslutade hemuppgifter, samt regelbunden organisering av väskan för anteckningshäften och läroböcker.”

Skapa en miljö för inlärning

 • Placera elever med ADHD nära din kateder, men som en del av den vanliga klassrumsplaceringen.
 • Placera eleverna främst i en bänkrad.
 • Omge dem med goda förebilder.
 • Uppmuntra undervisning från kamrater och inlärning genom samverkan och samarbete.
 • Undvik distraherande stimuli, såsom fönster, fläktar, värmeelement eller annan störning.
 • Förändringar är besvärliga, så undvik fysisk omflyttning, förändringar i schemat och avbrott.
 • Skapa en stimulireducerad studieplats för eleverna.
 • Uppmuntra föräldrarna att skapa en liknande studieplats hemma, med fasta tider och rutiner för studier och att de granskar avslutade hemuppgifter, samt regelbunden organisering av väskan för anteckningshäften och läroböcker.
Ge instruktioner med omsorg
 • Håll ögonkontakt under muntlig instruktion.
 • Gör anvisningarna tydliga, kortfattade och i överensstämmelse med de dagliga instruktionerna.
 • Förenkla komplicerade anvisningar.
 • Se till att eleverna verkligen förstår instruktionerna innan de påbörjar en uppgift.
 • Upprepa instruktionerna lugnt och bestämt om det behövs.
 • Uppmuntra elever med ADHD att be om hjälp.
 • Minska hjälpen gradvis med tiden, men kom ihåg att barn med ADHD behöver mer hjälp under längre tid än andra.
 • Upprätta till exempel en anteckningsbok för de dagliga uppgifterna och:
  • se till att eleven skriver ner alla uppgifter rätt varje dag (hjälp till om det behövs)
  • signera anteckningsboken varje dag för att visa att läxuppgifterna har gjorts (föräldrarna ska också signera)
  • använd anteckningsboken för daglig kommunikation med föräldrarna.
Att ge uppgifter
 • Ge endast en uppgift i taget.
 • Kontrollera ofta och ge stöd.
 • Fastställ specifika styrkor och svagheter hos varje elev.
 • Anpassa uppgifterna efter behov, baserat på ett individuellt undervisningsprogram och överläggning med specialundervisningspersonal.
 • Se till att du testar kunskap, inte graden av uppmärksamhet.
 • Ge extra tid för vissa uppgifter. Bestraffa inte elever med ADHD som arbetar långsamt och behöver mer tid.
 • Kom ihåg att barn med ADHD lätt blir frustrerade. Stress, påfrestningar och trötthet kan leda till dåligt uppförande.
Förbättra självkänslan och förändra beteendet
 • Övervaka och fostra på ett lugnt sätt.
 • Konstatera överträdelser utan diskussion eller dispyt.
 • Fastställ på förhand konsekvenserna av dåligt uppförande.
 • Meddela konsekvenserna omedelbart.
 • Kontrollera regelbundet ett ordentligt uppförande.
 • Upprätthåll klassrumsreglerna genomgående.
 • Ge påminnelser om medicinering i enrum.
 • Ge uppmuntran.
 • Belöna mer än du kritiserar.
 • Beröm omedelbart allt gott uppförande och alla goda prestationer.
 • Hitta sätt att uppmuntra barnet.
Liten tjej som håller i en skateboard
Skillnader mellan flickor och pojkar
Liten pojke i vattnet med en flytring
Barn med ADHD
Tonåring sittandes vid vattnet
Tonåringar med ADHD

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.