Vad är ADHD?

Vad är ADHD?

ADHD är en förkortning av de engelska orden Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På svenska kallas det Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som påverkar förmågan att fokusera och koncentrera sig på en specifik uppgift.

ADHD omfattar även överdriven aktivitet och impulsivitet.ADHD påverkar personens förmåga att vara produktiv, och kan även påverka hur hon eller han utvecklar sina sociala relationer eller den egna självkänslan.

ADHD debuterar i barndomen och kvarstår under tonåren och upp i vuxen ålder i 40 till 70 % av alla fall.ADHD drabbar uppskattningsvis 3 till 5 % av alla barn, oberoende av kultur eller geografiska regioner. Det innebär att det i ett klassrum med 25 till 30 elever kan finnas minst ett barn med ADHD.

Pojke med solglasögon sittandes med hörlurar runt halsen
Vad ADHD är
  • Ett erkänt neuropsykiatriskt funktionshinder där barnet har problem med att vara uppmärksam och fokusera på sina uppgifter. Barnets beteende kan ofta också präglas av överdriven aktivitet.
  • ADHD karakteriseras av tre huvudsymtom – ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet (samtliga tre symtom behöver inte föreligga).
  • ADHD börjar i barndomen och kvarstår ofta upp i vuxen ålder.
  • Funktionshindret kan ha flera orsaker.
  • Det går att diagnostisera även om det ibland kan vara svårt.
  • ADHD kan behandlas på effektiva sätt.
Vad ADHD inte är
  • Det är INTE ett attitydproblem eller ett resultat av dålig uppfostran.
  • Det är INTE en intellektuell defekt.
Pojke som går balansgång i skogen
Symtom
Pojke som gömmer sig bakom två löv
Myter och fakta
Pojke med cykel pratar med sin mamma
Behandling

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.