Vuxna med ADHD

Vuxna med ADHD

Vuxna med ADHD har ofta problem med studieprestationer, anställningar och relationer, men en omfattande behandlingsplan kan ge den hjälp de behöver.

Vuxna med ADHD har inte helt sällan en negativ uppfattning om sig själva, att de är lata, dumma eller till och med tokiga. Rätt diagnos och effektiv behandling kan hjälpa till att stärka självkänslan, förbättra studie- och arbetsprestationer, färdigheter och relationer.

Att behandla symtom på ADHD i vuxen ålder utgör första steget mot ett bättre samspel i sällskaps-, arbets- och familjelivet. Om du kämpar med ADHD, eller har en släkting eller vän som kanske lider av funktionshindret, kan det vara bra att veta att det går att få hjälp genom att kontakta en läkare. Om läkaren själv inte är specialist på ADHD, kan hon eller han remittera dig till en sådan.

Porträtt av en vuxen

Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) ansågs tidigare endast drabba barn. Nya rön talar dock för att kvarstående ADHD-symtom ofta förekommer in i vuxen ålder.

Visste du att?

Uppskattningar tyder på att så många som ca 65 % av de barn som fått diagnosen ADHD, även in i vuxen ålder kommer att ha symtom som signifikant påverkar studie- och yrkesfunktion eller den sociala funktionen.

Det kan vara svårt att förstå människor med ADHD. Den korta berättelsen om Maria som har ADHD kan ge en glimt av deras värld.

Maria är 29 år

Marias intelligens och personlighet gjorde det lätt för henne att få jobb, men när arbetet blev rutin och hon började missa information och deadlines, visste hon att det var dags att söka sig vidare.

Marias historia

Marias humor, energi, optimism och fördomsfria personlighet gör att beundrarna flockas kring henne. Men att fullfölja mål och åtaganden är en helt annan historia. Under årens lopp har hon insett att hon fått betala ett högt pris för sin ”leva för ögonblicket”-filosofi. Marias begåvning och arbetskompetens gör att hon behåller jobbet, men innan en befordran möjliggjorts har hennes otålighet lagt krokben för henne. Hennes arbetsplats är en enda röra. Hennes förmåga att läsa spelet under ytan på kontoret är obefintlig, vilket gör att chefspositioner inte kan komma ifråga. Och när det kommer till nära relationer blir de sällan långvariga.

Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) ansågs tidigare endast drabba barn. Nya rön talar dock för att kvarstående ADHD-symtom ofta förekommer in i vuxen ålder. Uppskattningar tyder på att så många som ca 65 % av de barn som fått diagnosen ADHD, även in i vuxen ålder kommer att ha symtom som signifikant påverkar studie- och yrkesfunktion eller den sociala funktionen. Att växa upp med odiagnostiserad ADHD kan få förödande effekter i vuxenlivet. Vuxna med ADHD har ofta en negativ uppfattning om sig själva, att de är ”lata”, ”dumma” eller till och med ”tokiga”. Rätt diagnos och effektiv behandling kan hjälpa till att stärka självkänslan, förbättra arbetsprestationer och färdigheter, studieprestationer och sociala relationer.

För vissa innebär identifieringen av ADHD, och förståelsen som följer efter en utredning, en möjlighet att läka, få perspektiv på svårigheter och en bättre förståelse för orsakerna till en rad livslånga symtom.

Informationsmaterial
Kvinna sittandes framför dator
Diagnos hos vuxna
Pojke med cykel pratar med sin mamma
Behandling

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.