Tonåringar med ADHD

I många år trodde läkare att barn växte ifrån ADHD-symtomen när de kom upp i tonåren. Det har dock visat sig att detta inte alltid är fallet.
I själva verket har cirka 70 % av barnen med ADHD fortsatta problem med impulsivitet, problemlösning, beslutsfattande och ouppmärksamhet under tonåren.

“När det gäller att vara oorganiserad trodde jag att alla hade det så här…”

Hur fungerar ADHD-läkemedel?

I tonåren ändras kännetecknen på ADHD och vissa symtom blir mindre märkbara. Även om symtom som hyperaktivitet, ouppmärksamhet och bristande impulskontroll tenderar att minska, förblir impulsivitet ett stort problem för många unga människor med ADHD under tonåren. Detta kan orsaka svårigheter i skolan eller på jobbet, i familjen och i sociala relationer, och det kan i värsta fall leda till olyckor, låg självkänsla, drog- och alkoholmissbruk eller kriminalitet. Att hantera frågor som rör identitet, accepterande i kamratgruppen och fysisk utveckling kan innebära ytterligare anledning till stress. Läs mer om hur livet som tonåring med ADHD kan vara i Annas historia.

Tonåringar med ADHD kan tendera att förneka sitt tillstånd och vägra ta läkemedel i skolan, eftersom de inte vill vara annorlunda jämfört med sina klasskamrater. Samtidigt kan tonåren vara en spännande tid, när man blir äldre och mer oberoende. För ungdomar med ADHD, som är 16 år eller äldre, kan det vara till god hjälp att lära sig sätta upp mål och förstå innebörden av att tänka över sina beslut. För att uppnå detta är det viktigt att de även lär sig förstå att symtomhanteringen är en viktig del när det gäller att utveckla levnadsfärdigheter och att hantera dagliga situationer.

Beteenden som kan vara indikationer på ADHD hos ungdomar är att de:

 • är allmänt slarviga i skolan och i hemmet
 • är konsekvent sena med uppgifter
 • konstant glömmer saker som läxor
 • är lättdistraherade med ett kort uppmärksamhetsspann
 • ofta kommer för sent till skolan
 • gör allting som har en deadline först i allra sista minuten
 • kommer med många ursäkter för saker som inte blir gjorda
 • ger intryck av att inte lyssna vid tilltal.

Det är viktigt att förstå skillnader i beteendet hos ungdomar med ADHD, eftersom många unga människor i tonåren går igenom perioder med besvärligt beteende. Det gör det lättare att hantera tillståndet och säkerställer ett förbättrat socialt liv och ett bättre samspel i familjen och i klassrummet.

Porträtt av en tonåring

Att förstå människor med ADHD kan vara svårt. Denna korta berättelse om en tonåring med ADHD kan ge en glimt av deras värld.

Tänk på!

En behandlingsplan omfattar ofta en avvägning mellan beteendeterapi och medicinering. När läkemedel används som en del av behandlingsplanen, är det ett av de mest effektiva verktygen för att minska symtomen. Läkare använder olika typer av receptbelagda läkemedel, i kombination med rådgivning, för att behandla olika typer av ADHD-beteenden. Varje behandling har sitt sätt att hjälpa till att hålla symtomen under kontroll. Tala med din läkare om du observerat något av de beteenden som beskrivs under symtom. Läkaren kan ordinera en specialanpassad behandlingsplan tillsammans med dig och din tonåring.

Visste du att?

Trots att ADHD är ett av de vanligaste neuropsykiatriska funktionshindren hos barn, har ADHD hos tonåringar inte undersökts i någon större omfattning. Forskning visar att så många som 80 % av de barn som diagnostiserats med ADHD, även har kvarstående symtom under tonåren, och ca 65 % upplever symtom in i vuxen ålder.

Anna är 17 år

ADHD hos flickor förblir ofta oupptäckt. Även om Anna är väldigt smart, tycker lärarna att hon är virrig och något av en dagdrömmare.

Annas historia

Anna har alltid varit oorganiserad, oavsett om det gällt det egna rummet, skåpet i skolan eller hennes skolanteckningar. På lågstadiet var hon väldigt duktig, men pressen på mellanstadiet gjorde henne trött, vilket drabbade hennes skolarbete. I tidiga tonåren grälade hon dagligen med sina föräldrar och efter en rad olyckor bestämde sig Anna i samråd med sina föräldrar för att söka hjälp hos en läkare.

“När det gäller att vara oorganiserad trodde jag att alla hade det så här…”

Trots att ADHD är ett av de vanligaste neuropsykiatriska funktionshindren hos barn, har ADHD hos tonåringar inte undersökts i någon större omfattning. Forskning visar att så många som 80 % av de barn som diagnostiserats med ADHD, även har kvarstående symtom under tonåren, och ca 65 % upplever symtom in i vuxen ålder.

Utan behandling uppvisar många tonåringar med ADHD försämrade skolprestationer, de råkar ut för olyckor och löper risk att utveckla ett missbruksbeteende. De kan även ha ett ökat antisocialt beteende och hamnar ibland i kriminalitet, med efterföljande negativa konsekvenser för dem själva och familjen.

När barn med ADHD blir äldre förändras vanligtvis symtombilden; vissa symtom, däribland impulsivitet, rastlöshet, överdriven motorisk aktivitet, ouppmärksamhet och distraherbarhet kan bli mindre tydliga. Därför är det många tonåringar som först diagnostiserats med den kombinerade typen av ADHD, som i vuxen ålder inte längre uppfyller kriterierna för denna typ av ADHD. Impulsivitet – och frekventa utbrott – förblir dock ofta ett stort problem för många tonåringar, vilket leder till svårigheter i skolan, på arbetet, inom familjen och i sociala relationer.

Trotssyndrom eller beteendestörningar förekommer samtidigt hos cirka 35 % av barn diagnostiserade med ADHD. Hos flickor och kvinnor kan ADHD vara ett dolt funktionshinder, missuppfattat av skolan och den medicinska världen, vilket kan få dessa flickor och kvinnor att lida i det tysta.

Flickor och pojkar som har ADHD verkar ofta lättdistraherade och kan upplevas som att de:

 • är allmänt slarviga i skolan och hemma
 • är konsekvent sena med uppgifter
 • konstant glömmer saker som hemuppgifter
 • är lättdistraherade
 • regelbundet kommer för sent till skolan
 • ofta skjuter upp deadlines, väntar med allt till sista minuten
 • beskylls för att inte lyssna på tilltal.
Få hjälp

En behandlingsplan omfattar ofta en noggrann avvägning mellan icke farmakologiska stödåtgärder och medicinering. När läkemedel används som del av en omfattande behandlingsplan är det ett av de mest effektiva verktygen när det gäller att minska ADHD-symtomen.

Varje behandling kan på sitt sätt hjälpa till att hålla symtomen under kontroll. Tala med din läkare om du observerat något av ovan beskrivna beteenden och vill komma i kontakt med någon att tala med. Han eller hon kan hjälpa till att identifiera olika stödåtgärder som kan hjälpa den enskilda individen.

En film om tonåringar med adhd

Se filmen om Elin och Patrik som bägge har fått diagnosen ADHD.

Skillnad mellan flickor och pojkar

Hos flickor och kvinnor kan ADHD vara ett dolt funktionshinder på grund av hur symtomen yttrar sig. Tonårsflickor med ADHD identifieras och diagnostiseras ofta inte förrän deras utmaningar i skolan blivit kroniska och problematiska. Därför lider många flickor och kvinnor i tysthet. Läs en studie om flickor och ADHD här.

Behandling

För att en behandling av ADHD ska vara framgångsrik så krävs ett samarbete, mellan patienten, den omedelbara familjen, vården, skolan och den eventuella arbetsplatsen. Den konkreta behandlingen bygger även den på samverkan – mellan beteendeterapi, förändringar i hem- och skolmiljö och medicin.

Tips för tonåringar

Precis som barn med ADHD, behöver tonåringar med ADHD-symtom en strukturerad tillvaro och möjlighet att söka stöd hos familj, vänner och lärare när de behöver hjälp att hantera problem och negativa känslor.

“Jag trodde att det var jag som var dum när jag inte kunde förstå vad de andra förstod.”

Tänk på det här!

När ditt arbete är jättebra, men ditt uppförande håller på att förändras, behöver du få hjälp av en vän eller lärare som kan få dig att inse var problemet ligger. Du är någon som ofta hittar lösningar på problem på ett fullständigt unikt sätt, och du bör uppmuntras och berömmas för det.

Eftersom det kan vara svårt att hantera tid är det viktigt att du:

 • använder ständiga påminnelser och hjälpmedel, såsom dagböcker och klockor med larm
 • försöker få stöd av en vän eller klasskamrat som kan hjälpa dig att hålla reda på tiden
 • försöker hitta förstående vänner, lärare och andra vuxna som kan hjälpa dig
 • begränsar tiden då du spelar dataspel och håller dig till din tidsgräns.
För att kunna koncentrera dig och minimera störande moment:
 • sitt långt bort från fönster, värmeelement och annat som drar till sig uppmärksamheten
 • sitt nära tavlan och framför de andra eleverna.
Gör ditt bästa för att samarbeta med någon genom att försöka:
 • hitta studiekamrater som verkar klara sig bra i klassen
 • få hjälp av föräldrar och lärare.
Hjälp dina lärare att förstå dig och din ADHD bättre genom att berätta hur:
 • rörelse ibland gör det lättare för dig att vara uppmärksam
 • du reagerar bättre på snälla ord och vänlighet än på skrik och ilska
 • skrikande kan få dig att bli frånvarande och att du inte kan hjälpa det
 • stress kan få dig att bli ännu mer frånvarande.
Om du känner dig utanför, vänd potentiellt negativa saker till positiva handlingar, genom att:
 • ägna dig åt träning, läsning, hobbyer, hantverk eller andra intressen som du är duktig på
 • undvika bråk och undvika att vara hänsynslös
 • undvika att använda droger eller alkohol.
Tonåring sittandes vid vattnet
Diagnos hos tonåringar
Liten tjej som håller i en skateboard
Skillnader mellan flickor och pojkar
Pojke med cykel pratar med sin mamma
Behandling

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.