Prata om ADHD i familjen

Prata om ADHD i familjen

Familjen spelar en viktig roll när det gäller stöd och behandling av ADHD. Men familjemedlemmarna får ibland kämpa, eftersom barn med ADHD kan anta en ”makt”-position inom familjen som ger dem en känsla av kontroll.

Å andra sidan kan barn med ADHD känna sig maktlösa och se på sig själva som hjälplösa och dåliga. Dessa barn kan ofta bli retade i kamratgruppen. Detta förstärker i sin tur den negativa bild de har av sig själva och sitt tillstånd. Det är viktigt att hjälpa barnet bryta sig loss från negativa roller genom att reagera på sätt som främjar ett hälsosamt samspel inom familjen.

5 sätt att tala med ditt barn med ADHD

1

Sänk tonfallet och röstläget.

2

Tala långsammare.

3

Titta barnet rakt i ögonen.

4

Använd så få ord som möjligt.

5

Fatta dig kort och håll dig till saken.

Engagera syskonen

Att utbilda och engagera syskon i ADHD kan vara avgörande för att åstadkomma en hälsosam förändring; ju mer syskonen förstår om ADHD, desto mer accepterande och stödjande kan de vara.
Syskon kan ofta känna sig utanför och uppleva att det syskon som har ADHD får all uppmärksamhet. Att låta alla familjemedlemmar framföra konstruktiva synpunkter och därmed försöka lösa problem, är något som alla i familjen kan vinna på. Det skapar också en känsla av gemensamhet. Det är också viktigt att föräldrar ger varje barn egen tid med respektive förälder i familjen, för att stärka banden och känslan av att vara accepterad.

Tips för föräldrar

Det sätt som du talar till och med ditt barn, inverkar direkt på hur ditt barn pratar med dig, samt hans eller hennes beteende. Ju mer du kan förbättra er relation och er kommunikation, desto mer kan du hjälpa ditt barn med ADHD att växa upp och bli mer ansvarstagande.

I vanliga fall samspelar föräldrar och barn på ett naturligt sätt och utan att tänka så mycket på det. När man har en stabil och nära relation, där man visar ömsesidig respekt, tar man hänsyn till varandras känslor och det är lätt att kommunicera. Men om relationen går igenom en period av konflikter, motstånd och trotsighet, är det lätt att förhållandet mellan förälder och barn påverkas negativt. Ett av de bästa sätten att ta sig ur den onda cirkeln är att ändra sättet som du och ditt barn pratar med varandra.

Sätt att kontrollera dina känslor

Om situationen är spänd, kan negativa känslor som ilska, rädsla och defensivitet ofta försvåra kommunikationen för hela familjen. Känslorna kan visa sig i din rösts tonfall, ditt kroppsspråk, dina handlingar och orden du använder.

Om du upplever sådana känslor eller känner att du blir spänd tillsammans med ditt barn, så ta ett kliv tillbaka och:

 • Sänka tonfallet och röstläget.
 • Tala långsammare.
 • Titta barnet rakt i ögonen.
 • Använda så få ord som möjligt.
 • Fatta dig kort och håll dig till saken.

Nu är du redo att förmedla dina verkliga känslor på ett lugnt och positivt sätt som inte känns aggressivt.

Ändra ditt sätt att tala

Det finns ingen som tycker om att man skriker åt dem. Hur din röst låter har en direkt inverkan på det svar som du kan förvänta dig. I samspel med barn som har ADHD är det extra viktigt att:

 • Sänka tonfallet och röstläget.
 • Tala långsammare.
 • Titta barnet rakt i ögonen.
 • Använda så få ord som möjligt.
 • Fatta dig kort och håll dig till saken.
Byt ut ordet ”nej”

Många barn med ADHD har hört ordet ”nej” så ofta att de inte längre märker det förrän det har sagts upprepade gånger. Men det finns många alternativ – det behövs bara lite tankearbete och övning. Så här kan man till exempel säga istället:

 • Ge ditt barn ett annat alternativ (”Rita bara med kritorna på papper, är du snäll.”)
 • Ge information (”Den går sönder om du gör så.”)
 • Ge uppmuntran (”Du börjar närma dig svaret.”)
 • Säg ”Stopp!”
 • Tänk i förhand ut vad du mer ska säga, innan du säger nej eller stopp (”Vi kan inte klättra i träd här.”)
Anpassa vanorna för lyssnande

Det är lika viktigt att lyssna som att prata för att uppnå en god kommunikation mellan förälder och barn. Lyssna och var uppmärksam på vad ditt barn säger, så får ni bägge en ömsesidig känsla av respekt och vänlighet. Här är några bra lyssningsvanor:

 • Försök att hitta det positiva i det som sägs.
 • Försök att verkligen förstå den andra personens synpunkt.
 • Svara med positiva ”jag”-uttalanden som inte är dömande.
 • Se upp med ”du”-uttalanden kamouflerade som ”jag”-uttalanden (t ex ”Jag tror inte du förstår poängen.”).
 • Svara med dina egna ord vad du tror att personen menar.
Arbeta tillsammans

Nyckeln till gemensam framgång är att se till att båda parter vinner något. Låt ditt barns kraft och energi arbeta för dig, inte mot dig. Det är lättare att lösa problemen om:

 • Idéer och lösningar läggs fram från var och en.
 • Du ställer frågor som hjälper ditt barn att få ett bättre perspektiv och kunna fundera på saker som barnet kanske inte har tänkt på.
 • Du påpekar att även om du inte håller med, så har ni diskuterat igenom det.
 • Du är öppen för diskussion.
 • Du fortsätter processen genom att göra sådant som ni har kommit överens om.
 • När diskussionen är över och vissa problem är olösta, förklarar du varför vissa saker är oacceptabla.

Obs! Att ställa frågor till tonåringarna, som får dem att kommunicera med dig, istället för att ge befallningar, motiverar dem att tänka över situationen, eller bjuder in till djupare diskussion.

Ha roligt!

Ju positivare samspel mellan dig och ditt barn, desto bättre. Lek tillsammans, dela intressen och fritidsaktiviteter, fördriv tiden och prata när det inte finns några andra planer än att bara ha trevligt i varandras sällskap.

Liten pojke i vattnet med en flytring
Barn med ADHD
Pojke med cykel pratar med sin mamma
Behandling
Hitta en ADHD-specialist

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.