Behandling

Behandling

Rekommenderad behandling av schizofreni består av läkemedel samt psykoterapi och andra psykosociala åtgärder.

För de flesta som har schizofreni är läkemedel nödvändigt för att lindra symtomen.2,6
Medicinen kan delas in i två huvudtyper:

Ikon till Daglig behandling
Daglig behandling:

Tabletter eller flytande läkemedel som ska tas varje dag för att effekten ska bibehållas.2,9

Ikon till Behandling med injektion
Behandling med injektion:

Långtidsverkande behandling: En injektion som kan ges varannan vecka, varje månad eller var tredje månad.

Ikon till Psykosocial behandling
Psykosocial behandling

Som tillägg till läkemedel kan psykoterapi och andra psykosociala åtgärder passa för dig.

Vägvalsskylt
Det bästa valet

Se listan med goda råd om vad du kan göra för att få rätt behandling.

Erfarenheter från vardagen
Erfarenheter från vardagen

Hur klarar man sig i vardagen om man har schizofreni? Ta del av några personliga reflektioner från människor med schizofreni.

 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition Text Revision (DSM-IV-TR). Arlington: American Psychiatric Publishing Inc. 2000.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Clinical Excellence. National Clinical Practice Guidelines Number 82.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.