Om schizofreni

Om schizofreni

Schizofreni är en komplex sjukdom som kan ge problem med tankarna. Det kan leda till hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar och förändrat tal eller beteende (också kallat ”psykotiska symtom”).1,2

När en människa med schizofreni är på väg mot ett återfall är det ofta en stegvis process som är förknippad med en rad varningstecken.

Dessa symtom leder till att personer med schizofreni kan ha svårt att umgås med andra människor och kan dra sig tillbaka från vardagliga aktiviteter, kända miljöer och omgivningar.1,2

Ikon till Orsaker

Orsaker

Man känner inte till en enskild orsak till schizofreni. Som med andra vanliga kroniska sjukdomar, till exempel diabetes och hjärtsjukdom, menar man att det är olika faktorer som samverkar när psykotiska symtom och sjukdomen schizofreni utvecklas.9

Experter på psykiska sjukdomar är eniga om att symtomen beror på problem att överföra och hantera information i hjärnan.1 Problem uppstår när den normala kommunikationen mellan hjärnans nervceller, som sker genom frisättning av kemiska substanser, inte fungerar som den ska.6

Genetiska och miljömässiga faktorer eller en hjärnskada vid tiden för födseln kan ha betydelse.1,10 Alla dessa faktorer anses öka risken för att vissa personer kan få psykotiska symtom. Dessa kan utlösas av olika händelser och situationer i livet, till exempel genom social isolering och stress, särskilt under tidiga vuxenåren.

Narkotika som t.ex. cannabis har också förknippats med att utlösa tillfälliga, psykotiska symtom och schizofreni.1

Händer på träd
Behandling

Läkemedel har stor betydelse för de flesta med schizofreni. Du kan välja mellan daglig och månatlig behandling.

Vägvalsskylt
Det bästa valet

Se listan med goda råd om vad du kan göra för att få rätt behandling.

 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition Text Revision (DSM-IV-TR). Arlington: American Psychiatric Publishing Inc. 2000.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Clinical Excellence. National Clinical Practice Guidelines Number 82.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.