Psykoterapi och psykosociala åtgärder

Psykoterapi och psykosociala åtgärder

Psykoterapi är behandling av känslomässiga och psykiska sjukdomar med samtal. När du pratar om din tillvaro och dina erfarenheter med en erfaren, empatisk och utomstående person kan du gradvis börja förstå dig själv bättre och hitta metoder att hantera din vardag och hur du mår.1,6

För de flesta människor innebär det en stor omställning att leva nära en person med schizofreni.

Individuell psykoterapi innebär täta samtal med en psykiatriker, psykolog, kurator eller sjuksköterska. Samtalen kan fokusera på olika ämnen, som nuvarande eller tidigare problem, erfarenheter, tankar, känslor eller relationer.

Det finns många olika slags psykoterapi. Det är viktigt att få vägledning om den bästa metoden för dig och om hur den passar ihop med andra behandlingar du får.1,6

Ikon om Rehabilitering

Rehabilitering

Många personer som har schizofreni kan övervinna sina problem med hjälp av olika behandlingsprogram.

Man kan till exempel träna sig på problemlösning, hantera pengar eller få stöd i att komma tillbaka till studier eller arbete. Det kan också vara en stor hjälp att möta andra med schizofreni som också befinner sig i en rehabiliteringsprocess.6

Ikon om Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper dig att förstå hur du uppfattar dig själv, andra människor och världen runt omkring dig.

Den tittar också på hur handlingar kan påverka tankar och känslor.

KBT kan hjälpa genom att lära dig att tänka på ett sätt så att du mår bättre. KBT skiljer sig från andra behandlingar för den fokuserar på problemen och svårigheterna här och nu.1,6

Ikon om Familjeutbildning

Familjeutbildning

Personer med schizofreni blir utskrivna från sjukhuset och återvänder till sina hem.

Det är viktigt att familjen eller vårdgivarna lär sig om schizofreni för att förstå de svårigheter och problem som man kan ha vid sjukdomen.1,6

 • Familjeintervention kan hjälpa hela familjen att förstå hur de kan agera för att ge dig stöd i din situation.
Vägvalsskylt
Det bästa valet

Se listan med goda råd om vad du kan göra för att få rätt behandling.

 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition Text Revision (DSM-IV-TR). Arlington: American Psychiatric Publishing Inc. 2000.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Clinical Excellence. National Clinical Practice Guidelines Number 82.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.