Läkemedel

Läkemedelsbehandlingar

Schizofreni är en komplex sjukdom som bland annat kan ge hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Dessa psykotiska symtom kan behandlas med läkemedel, så kallad antipsykotika.

Det finns två huvudgrupper av moderna antipsykotika:

Daglig behandling: Oral behandling i form av tabletter eller flytande läkemedel som ska tas varje dag för att effekten ska bibehållas.

Behandling med injektion: Långtidsverkande behandling: En injektion som kan ges varannan vecka, varje månad eller var tredje månad.

Nedan kan du läsa om fördelar och nackdelar med de två typerna av behandling:

Solnedgång och hand
Ikon om Hur medicinen fungerar

Hur fungerar medicinen?

Antipsykotiska behandlingar verkar kontrollera psykotiska tillstånd genom att reglera olika substanser i hjärnan, som har betydelse för hur psykoser uppkommer.

De nyare typerna av antipsykotika har sin huvudsakliga effekt på två av hjärnans signalsubstanser, dopamin och serotonin. Detta gäller oavsett om man väljer daglig eller månatlig behandling.

Läs mer i avsnittet ”Om schizofreni

Ikon om Biverkningar

Biverkningar

Antipsykotiska läkemedel kan som all annan medicin ha biverkningar.

Äldre läkemedel mot schizofreni kunde vara förknippade med obehagliga rörelseproblem som muskelspasmer och muskelstelhet (extrapyramidala symtom). Med de nyare läkemedlen är risken för dessa biverkningar lägre.

Biverkningar kan också vara viktökning eller att sexualiteten påverkas. Biverkningar kan vara en bidragande orsak till att man inte tar sin medicin. Därför är det viktigt att man diskuterar behandlingen och eventuella biverkningar med sin läkare.

Läkaren kan då justera dosen, byta läkemedel eller lägga till ett läkemedel för att mildra eller ta bort biverkningen. Det är viktigt att man inte slutar att ta medicinen på egen hand.

Erfarenheter från vardagen
Erfarenheter från vardagen

Hur klarar man sig i vardagen om man har schizofreni? Ta del av några personliga reflektioner från människor med schizofreni.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.