Hos läkaren

Hos läkaren

Checklista för tidiga tecken/varningstecken

När en person med schizofreni är på väg att få ett återfall är det ofta en stegvis process som är förknippad med en rad varningstecken.

Var för sig behöver dessa tecken inte tyda på en psykos, men om flera av dem uppträder tillsammans och man oroar sig, kan det vara skäl att prata med läkaren.

Här hittar du en lista över tidiga tecken/varningstecken som du kan fylla i, antingen ensam eller tillsammans med en närstående och sedan skriva ut och ta med till läkaren.

Lista över tidiga tecken/varningstecken PDF

Medicinkontroll

Det är viktigt att din läkare känner till hur du mår och hur du har det, bland annat att du följer det som ni har kommit överens om beträffande din medicin.

Det kan vara bra att fylla i formuläret nedan och skriva ut det inför nästa besök hos läkaren – du kan ha det som en hjälp/ett underlag i samtalet med din läkare.

Du och din medicin PDF
Vägvalsskylt
Det bästa valet

Se listan med goda råd om vad du kan göra för att få rätt behandling.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson