Missuppfattningar

Myten om personlighetsklyvning

Många tror att människor med schizofreni upplever att de kan ha flera personligheter. Detta stämmer inte.

Människor med schizofreni kan uppleva skrämmande hallucinationer, vanföreställningar, höra röster och se saker som bara finns i deras eget huvud men de lider inte av personlighetsklyvning.

Ikon för Sjuk eller frisk

Sjuk eller frisk

Tidigare uppfattades människor med schizofreni som antingen sjuka eller friska. Idag vet vi att tillståndet är mer komplext, med grader av sjukdom och friskhet.

Det betyder att du kan uppleva förbättringar och lära dig att hantera sjukdomen så att du kan fungera bättre i vardagen. Det finns olika saker man kan göra för att påverka processen positivt, vad som är bäst varierar från person till person.

Den grundläggande åtgärden är kontinuerlig behandling med antipsykotiska läkemedel, sedan lägger man till andra t.ex. psykosociala åtgärder.

Ikon om andlighet och ett bra liv

Ett bra liv

De missuppfattningar och myter som kan vara förknippade med schizofreni kan i sig vara något av det som är svårast när man lever med sjukdomen.

Men man kan mycket väl ha en bra livskvalitet även om man har schizofreni om man kommer ihåg att:

  • Man kan inte rå för att man har en psykisk sjukdom och det är inte något som man med viljestyrka kan ta sig ur på egen hand.
  • Schizofreni kan kontrolleras med rätt behandling och behandlingen blir effektivare om personen som har schizofreni får stöd och uppbackning från människorna som han eller hon har runt omkring sig.
  • Schizofreni är inte ett tecken på svaghet eller bristande begåvning.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.