Symtom och behandling

Symtom och behandling

Det ligger i sjukdomens natur att en person med schizofreni ofta inte själv registrerar sina symtom, eftersom sjukdomen påverkar verklighetsuppfattningen. Därför är det ofta omgivningen som kan registrera några av de symtom som är typiska för sjukdomen.

Läs avsnittet om symtom här och få en överblick över de vanligaste typerna av symtom på schizofreni.

För de flesta som har schizofreni är läkemedel nödvändigt för att lindra symtomen.

Tidiga varningstecken

Som närstående eller nära vän är du ofta den första som märker de små förändringar som sker med din familjemedlem eller vän. Det kan ofta vara förändringar som personen inte själv lägger märke till och som var för sig inte behöver vara tecken på sjukdomen men som tillsammans skapar en varningsbild.

Det går inte att sätta en klar gräns för hur många av dessa varningstecken som krävs för att det ska vara troligt att din vän eller närstående håller på att utveckla ett återfall i psykos. Men om du är orolig över personens beteende och utveckling kan du i avsnittet Varningstecken/Tidiga tecken hitta en lista med möjliga tecken på återfall. Den vänder sig rent språkligt till den eventuellt sjuka, och ni kan antingen fylla i formuläret tillsammans eller du kan göra det själv om du känner dig orolig. Om du eller ni kan svara ja på många av påståendena kan det vara bra att skriva ut det ifyllda formuläret och ta ett samtal med läkaren.

Flagga i havet
Blomma i hand

Behandling

Som närstående eller nära vän blir du mycket lätt engagerad i behandlingen av schizofreni. Du kan uppleva att du oroar dig över om din vän eller närstående har kommit ihåg att ta sin medicin, och många – särskilt föräldrar – kan ta på sig rollen som ”medicinpolis”, vilket kan skapa ett ojämlikt förhållande och göra det svårare att kommunicera på lika villkor om andra viktiga ämnen.

Det är därför viktigt att du sätter dig in i de olika typer av behandling som kan hjälpa den som har schizofreni. Det handlar såväl om så kallade psykosociala åtgärder, som psykoterapi och familjeterapi samt om läkemedelsbehandling, där man kan välja mellan att ta tabletter dagligen eller få en injektion 1-2 gånger i månaden.

Händer på träd
Behandling

Läkemedel har stor betydelse för de flesta med schizofreni. Du kan välja mellan daglig och månatlig behandling.

Erfarenheter från vardagen
Erfarenheter från vardagen

Hur klarar man sig i vardagen om man har schizofreni? Ta del av några personliga reflektioner från människor med schizofreni.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.