Tillbaka i arbete

Tillbaka i arbete

Att börja arbeta eller studera igen efter en psykotisk episod ger i allmänhet en känsla av tillfredsställelse och stärker det allmänna välbefinnandet.

Den grad i vilken psykosen påverkade dina kognitiva funktioner (t.ex. koncentrationsförmåga, minne, tankar, förmåga att planera och lösa problem) kan inverka på möjligheterna att återvända till en utbildning eller hitta och behålla ett jobb.

Därför kan det vara viktigt att få hjälp och stöd att träna och kompensera för eventuella kognitiva svårigheter.

Anteckningar i block

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.