Tips och råd

Tips och råd - "Du och din medicin"

Det är viktigt att din läkare känner till hur du mår och hur du har det. Bland annat att du följer det som ni har kommit överens om beträffande din medicin.

Det kan vara bra att fylla i formuläret nedan och skriva ut det inför nästa besök hos läkaren – du kan ha det som en hjälp/ett underlag i samtalet.

Du och din medicin PDF

Råd inför ditt nästa läkarbesök

När du sitter hos läkaren kan det vara svårt att komma ihåg vad du ville prata med honom/henne om, så det är bra att förbereda sig för besöket. För att vara säker på att du får en behandling som passar dig behöver du kunna prata om din sjukdom och om hur du har det.

Nedan hittar du ”10 tips” som kan hjälpa till att göra läkarbesöket så bra som möjligt och som kan göra det lättare att komma ihåg vad du ska prata med läkaren om.

1

Innan besöket kan du skriva ner de frågor som du vill ställa till läkaren.

2

Du kanske tycker det känns bra att ta med en familjemedlem eller en vän till läkarbesöket som kan påminna dig om de frågor du ska ställa till läkaren och göra anteckningar åt dig.

3

Gör en lista över symtom och biverkningar som du har upplevt sedan det senaste läkarbesöket. Den hjälper läkaren att bedöma om behandlingen fungerar som den skall.

4

Be läkaren att överväga om en annan behandling kan vara lämplig för dig. Särskilt om du upplever obehagliga biverkningar eller om du känner att dina symtom inte är under kontroll.

5

Be att få informationsbroschyrer om din behandling och medicin.

6

Många har nytta av samtalsterapi. Hör efter om din läkare tror att du kan ha glädje av det.

7

Ta reda på om det finns stödgrupper som du kan delta i där du bor.

8

Ta reda på om det finns stödgrupper för dina vänner och din familj.

9

Kom också ihåg din fysiska hälsa – du kanske behöver följa upp blodtryck och vikt.

10

Ta med dig ett block och en penna så att du kan skriva ner viktig information som läkaren ger dig.

Vägvalsskylt
Det bästa valet

Se listan med goda råd om vad du kan göra för att få rätt behandling.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson