Det bästa valet

Det bästa valet

För att din behandling mot schizofreni ska bli framgångsrik är det viktigt att:

1

Du får en grundlig utredning och fastställt vilka behov av behandling du har.

2

Du diskuterar alla behandlingsmöjligheter, både daglig och långverkande läkemedelsbehandling samt psykosociala åtgärder, så att du och din läkare kan välja det som passar dig bäst.

3

Du får förståelse för fördelarna med din behandling både på kort och lång sikt. Bland annat varför det är viktigt att du regelbundet tar din medicin – även om du mår bättre.

4

Du bestämmer dig för att följa den behandlingsplan som du kommit överens om med din läkare.

5

Du regelbundet följer upp hur dina symtom förbättras och vilka framsteg du gör.

Solnedgång i förstorningsglas

Behandlingsmål

Vilken behandling du ska ha beror på dina och ditt vårdteams mål. Dina mål bör vara både kortsiktiga och långsiktiga.

De kan vara1,2,6

 • Att eliminera eller begränsa de psykotiska symtomen.
 • Förebygga återfall och minska behovet att söka akut psykiatrisk vård.
 • Att återuppta eller börja med vardagliga aktiviteter som arbete, utbildning, klara fler saker på egen hand, socialt umgänge med mera.
Händer på träd
Behandling

Läkemedel har stor betydelse för de flesta med schizofreni. Du kan välja mellan daglig och månatlig behandling.

Erfarenheter från vardagen
Erfarenheter från vardagen

Hur klarar man sig i vardagen om man har schizofreni? Ta del av några personliga reflektioner från människor med schizofreni.

 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition Text Revision (DSM-IV-TR). Arlington: American Psychiatric Publishing Inc. 2000.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Clinical Excellence. National Clinical Practice Guidelines Number 82.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.