Hur ställer läkaren diagnosen?

Hur ställer läkaren diagnosen?

Det kan vara svårt att generalisera eftersom varje läkar–patientrelation är unik. Men när läkaren ska bedöma om du har schizofreni kommer du vanligtvis att gå igenom följande:

Samtal med dig

Genomgång av din historia och din personliga och medicinska bakgrund.

 • Vilka symtom har du?
 • När uppstod de?
 • Hur har de utvecklat sig med tiden?
 • Förändras de eller är läget stabilt?
 • Finns det några utlösande faktorer?

Samtidigt observeras ditt beteende. Det sätt du uppträder på säger ofta mycket om vad som försiggår på insidan.

Två personer som pratar
Familj på tur

Samtal med dina närstående

 • Vilken roll spelar ditt förflutna?
 • Hur visade sig symtomen första gången?
 • När uppstod de?
 • Vilka är symtomen?
 • Fanns det en uppenbar orsak till problemen?
 • Fanns det utlösande faktorer?
 • Hurdant är ditt förhållande till människor omkring dig?

Hälsoundersökning

Medicinska undersökningar och hjärnscanning görs, röntgenbilder och blodprover tas för att se om det finns något onormalt som kan mätas eller avbildas. Man tar också prover för att utesluta möjligheten att du tar preparat som kan orsaka en psykos.

Diagnostiskt test

Utvärdering av ditt fysiska tillstånd och ett psykologiskt test görs. Din personlighet bedöms och man gör test som till exempel ska visa hur du löser problem. Du kan också få göra ett intelligenstest.

Ikon om Att få diagnosen

Att få diagnosen

Om du får diagnosen schizofreni är det fullt naturligt att ha motstridiga känslor och tankar.

 • Du har nog frågor som du behöver få svar på.
 • Dina symtom har fått ett namn och det kan kännas både som en lättnad och en belastning, särskilt om du har haft dem en tid innan diagnosen ställdes.
 • Det kan kännas bra att få veta att det finns olika behandlingsmöjligheter.
 • Du kanske undrar över vad behandlingen kan innebära, eller hur sjukdomen kommer att påverka vardagen.

Prata om med din läkare eller med din kontaktperson.

Erfarenheter från vardagen
Erfarenheter från vardagen

Hur klarar man sig i vardagen om man har schizofreni? Ta del av några personliga reflektioner från människor med schizofreni.

References

Sajadinejad MS, et al. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:106502.